In onze moderne wereld lijkt het vermogen om in het nu moment te leven vaak een verloren strijd. Dagelijkse verplichtingen, technologie en de voortdurende drang om vooruit te kijken (en de daarbij behorende behoefte te streven naar), zorgen ervoor dat we zelden stilstaan bij het nu. Systemisch werk, ook wel bekend als familieopstellingen, biedt een diepgaande en praktische manier om niet alleen onszelf maar ook onze relaties en interacties met anderen te begrijpen en te verbeteren.

Wat is Systemisch Werk?

Systemisch werk is gebaseerd op het idee dat wij allemaal deel uitmaken van grotere systemen – of het nu gaat om families, werkomgevingen of gemeenschappen. Binnen deze systemen zijn er vaak verborgen dynamieken die onze gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloeden. Door middel van systemisch werk kunnen we deze onderliggende patronen blootleggen en begrijpen hoe gebeurtenissen uit het verleden ons huidige leven vormgeven. Het is een methodiek die niet zozeer alleen gericht is op individueel gedrag, maar op de bredere context waarbinnen dit gedrag plaatsvindt.

De Kracht van het Heden

Een centraal element in systemisch werk is het vermogen om volledig aanwezig te zijn in het moment. Vaak zijn we zo gevangen in de herhaling van oude patronen dat we vergeten te leven in het nu. Dat we vergeten dat we bewuste keuzes kunnen maken. Systemisch werk nodigt ons uit om bewust te worden van patronen die ons vasthouden en de impact die ze hebben op ons dagelijks leven. Hierdoor kunnen we starten met het doorbreken van destructieve dynamieken en ruimte maken voor nieuwe, positieve ervaringen.

Grenzen Stellen en Genieten

In het proces van systemisch werk ontdekken we vaak dat het stellen van grenzen essentieel is voor een gezond en vervullend leven. Want is een mens echt vrij zonder grenzen? Bij systemisch werk gaat het niet alleen om fysieke of tijdsgebonden grenzen, maar ook om emotionele en energetische grenzen. Het vermogen om “nee” te zeggen tegen wat niet goed voor ons is, en “ja” tegen wat ons voedt, is cruciaal. Dit stelt ons in staat om volledig te genieten van de momenten die er toe doen, zonder de constante last van externe verwachtingen en interne conflicten.

Reflectie en Actie

Systemisch werk is niet alleen een middel tot zelfinzicht, maar ook een uitnodiging tot actie. Het is een proces van reflectie waarin we niet alleen observeren en begrijpen, maar ook stappen ondernemen om veranderingen door te voeren. Dit vereist moed en toewijding, maar het resultaat is een leven dat meer in lijn is met onze ware zelf en onze diepste waarden.

Het biedt ons een waardevol kader om te begrijpen hoe wij als individuen functioneren binnen de grotere systemen waarvan we deel uitmaken. Door bewustwording en actie kunnen we de kracht van het heden omarmen, patronen doorbreken en een leven leiden dat authentiek en vervullend is. Het is een reis van ontdekking en groei, die ons uitnodigt om volledig aanwezig te zijn in het moment en betekenisvolle verbindingen te maken met de wereld om ons heen.

Eens een opstellingsochtend meemaken? Ik organiseer deze maandelijks. Kijk hier voor meer informatie. Of stuur mij een bericht.